Hòa tan hoàn toàn m gam Zn bằng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn m ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn m gam Zn bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 1,008 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2, N2O và dung dịch chứa 3m gam muối. Tỉ khối của X so với H2 bằng 50/3. Gía trị của m là?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khí X chứa N2 (0,03) và N2O (0,015) Đặt nZn = a và nNH4NO3 = b Bảo toàn electron: 2a = 0,03.10 + 0,015.8 + 8b m muối = 189a + 80b = 3.65a —> a = 0,3 và b = 0,0225 —> mZn = 19,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP