Cho 2 24 gam Fe vào 200 ml...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 2,24 gam Fe vào ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 2,24 gam Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,1M và AgNO3 0,1M. Khuấy đều cho đến khi phản ứng hoàn toàn. Khối lượng chất rắn thu được là: A. 4,08 B. 1,232 C. 8,04 D. 12,32

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nFe = 0,04 nCu2+ = 0,02 và nAg+ = 0,02 Dễ thấy 0,04.2 > 0,02.2 + 0,02 nên Cu2+, Ag+ bị khử hết, Fe còn dư nFe phản ứng = (0,02.2 + 0,02)/2 = 0,03 —> nFe dư = 0,01 m rắn = mCu + mAg + mFe dư = 4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP