Hấp thụ hết 1 12 lít đktc khí...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hấp thụ hết 1,12 lít...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hấp thụ hết 1,12 lít (đktc) khí CO2 vào 100 ml dung dịch gồm Na2CO3 0,1M và NaOH x mol/lít, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ dung dịch Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu được 5,91 gam kết tủa. Giá trị của x là?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ban đầu: nCO2 = 0,05 và nNa2CO3 = 0,01; nNaOH = 0,1x Dung dịch Y chứa: Na+: 0,1x + 0,02 (Bảo toàn Na) CO32-: 0,03 (Tính từ nBaCO3 = 0,03) HCO3-: 0,03 (Bảo toàn C) Bảo toàn điện tích cho Y: 0,1x + 0,02 = 0,03.2 + 0,03 —> x = 0,7

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP