Cho m gam Al tan hoàn toàn trong...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam Al tan hoà...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam Al tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 thu được 11,2 lít (đktc) hỗn hợp 3 khí NO, N2O, N2 có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2:2. Giá trị của m là?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
n khí = 0,5 —> nNO = 0,1 và nN2O = nN2 = 0,2 Bảo toàn electron: 3nAl = 3nNO + 8nN2O + 10nN2 —> nAl = 1,3 —> mAl = 35,1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP