Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol chất...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất X cần 6,16 lít khí O2 (đktc), thu được 13,44 lít (đktc) hỗn hợp CO2,N2 và hơi nước. Sau khi ngưng tụ hết hơi nước còn lại 5,6 lít khí (đktc) có tỉ khối so với hidro là 20,4. Xác định CTPT của X.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2O = 0,6 – 0,25 = 0,35 —> Số H = 2nH2O/nX = 7 nCO2 = a và nN2 = b —> a + b = 0,25 và 44a + 28b = 0,25.20,4.2 —> a = 0,2 và b = 0,05 Số C = nCO2/nX = 2 Số N = 2nN2/nX = 1 Bảo toàn O: nO(X) + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O —> nO(X) = 0,2 —> Số O = 2nO(X)/nX = 2 —> X là C2H7NO2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP