Este X không no mạch hở có tỉ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Este X không no, mạc...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với H2 bằng 50 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo phù hợp với X? A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
MX = 100 —> X là C5H8O2 Xà phòng hóa X —> Muối + Andehit nên cấu tạo của X là: HCOO-CH=CH-CH2-CH3 HCOO-CH=C(CH3)2 CH3-COO-CH=CH-CH3 C2H5-COO-CH=CH2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP