Đốt cháy hoàn toàn 10 58 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 10,58 gam hỗn hợp X chứa 3 este đều đơn chức, mạch hở bằng oxi vừa đủ, thu được 8,96 lít CO2 (đktc). Mặt khác hidro hóa hoàn toàn 10,58 gam X cần dùng 0,07 mol H2 thu được hỗn hợp Y. Đun Y với 250 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 1 ancol Z duy nhất và m gam rắn khan. Giá trị của m là A. 15,6 B. 15,46 C. 13,36 D. 15,45

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mY = mX + mH2 = 10,72 Y có dạng CnH2nO2. CnH2nO2 —> nCO2 0,4/n………………0,4 —> mY = (14n + 32).0,4/n = 10,72 —> n = 2,5 —> Trong Y có HCOOCH3 và nY = 0,16 nNaOH = 0,25. Ancol Z là CH3OH (0,16 mol) Bảo toàn khối lượng: m rắn = mY + mNaOH – mCH3OH = 15,6 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP