Hóa hơi hoàn toàn 24 88 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hóa hơi hoàn toàn 24...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hóa hơi hoàn toàn 24,88 gam hỗn hợp X gồm hai este đều đơn chức thì thể tích hơi đúng bằng thể tích của 5,6 gam N2 (đo cùng điều kiện áp suất và nhiệt độ). Đun nóng 24,88 gam X với dung dịch KOH vừa đủ, thu được ancol Y và 37,8 gam hỗn hợp Z gồm các muối. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 3,54 gam. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử lớn trong X là A. 31,35%. B. 41,80%. C. 58,20%. D. 38,65%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = nN2 = 0,2 Nếu trong X chỉ có este của ancol thì nY = 0,2 —> MY = (3,54 + 0,2)/0,2 = 18,7: Vô lí, loại. Vậy X gồm este của ancol (a mol) và este của phenol (b mol) nX = a + b = 0,2 (1) nKOH = a + 2b và nH2O = b mY = 3,54 + a Bảo toàn khối lượng: 24,88 + 56(a + 2b) = 37,8 + 18b + 3,54 + a (2) (1)(2) —> a = 0,06 và b = 0,14 —> MY = (3,54 + a)/a = 60: C3H7OH X gồm ACOOC3H7 (0,06) và BCOOR (0,14) (Trong đó R là gốc phenol) mX = 0,06(A + 87) + 0,14(B + R + 44) = 24,88 —> 3A + 7B + 7R = 675 Do A ≥ 1; B ≥ 1 và R ≥ 77 —> A = 43, B = 1 và R = 77 là nghiệm duy nhất. Vậy X gồm: C3H7COOC3H7: 0,06 mol —> % = 31,35% HCOOC6H5: 0,14 mol

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP