Cho hơi nước qua than nóng đỏ thu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hơi nước qua tha...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hơi nước qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp X gồm CO2, CO, H2, H2O. Dẫn X đi qua 25,52 gam hỗn hợp Fe3O4 và FeCO3 nung nóng thu được chất rắn Y gồm FeO và Fe3O4, hơi nước và 0,2 mol CO2. Chia Y làm 2 phần bằng nhau – Phần 1: Hòa tan hết trong dung dịch chứa a mol HNO3 và 0,025 H2SO4 thu được 0,1 mol khí NO duy nhất. – Phần 2: Hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch chứa 2 muối có số mol bằng nhau và 0,15 mol khí SO2 duy nhất. Tìm a?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
Bài đã có sẵn trên hệ thống, bấm đây để xem giải.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP