Hòa tan hết m gam bột kim loại...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết m gam bộ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết m gam bột kim loại Al trong dung dịch HNO3 thu được 13,44 lít (đktc) hỗn hợp 3 khí NO, N2O, N2. Tỉ lệ thể tích V(NO) : V(N2O) : V(N2) = 3 : 2 : 1. Trị số của m là bao nhiêu?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
n khí = 0,6 —> nNO = 0,3 mol; nN2O = 0,2 mol và nN2 = 0,1 mol Bảo toàn electron: 3nAl = 3nNO + 8nN2O + 10nN2 —> nAl = 7/6 —> mAl = 31,5 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP