Nung nóng 18 4 gam hỗn hợp Mg...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung nóng 18,4 gam h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung nóng 18,4 gam hỗn hợp Mg và S trong bình kín không có không khí thu được hỗn hợp rắn A. Cho dung dịch HCl hòa tan hết A thì thu được 11,2 lít hỗn hợp khí B. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính tỉ khối của khí B so với H2. A. 10,6 B. 14,2 C. 16,2 D. 7,4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Mg + S —> MgS a…….a…………a MgS + 2HCl —> MgCl2 + H2S a………………………………..a Mg + 2HCl —> MgCl2 + H2 b………………………………b —> 24(a + b) + 32a = 18,4 nB = a + b = 0,5 —> a = 0,2 và b = 0,3 —> mB = 34a + 2b = 7,4 —> MB = 14,8 —> dB/H2 = 7,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP