Cho m gam hỗn hợp rắn gồm Fe...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp rắ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp rắn gồm Fe, Fe(NO3)2 vào 500ml dung dịch chứa Cu(NO3)2 0,2M, Fe(NO3)3 0,05M và HCl. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X chỉ chứa 2 chất tan (không chứa ion NH4+), hỗn hợp khí Y gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hoá nâu và còn lại 32m/255 gam rắn không tan. Tỉ khối của Y so với He là 19/3. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X thoát ra 0,045 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất), đồng thời thu được x gam kết tủa. Giá trị x gam gần nhất: A. 272,0 B. 274,0 C. 276,0 D. 278,0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bài đã có sẵn trên hệ thống, bấm đây để xem giải.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP