Điện phân dung dịch X chứa 0 03...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân dung dịch X chứa 0,03 mol Fe2(SO4)3 và 0,02 mol CuSO4 trong 4632 giây với dòng điện có cường độ 2,5A Biết hiệu suất đạt 100%. Khối lượng dung dich giảm sau điện phân là: A. 1,96 B. 1,42 C. 2,85 D. 2,26

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
ne = It/F = 0,12 Phía cực dương: ne = 4nO2 —> nO2 = 0,03 Phía cực âm: Fe3+ + 1e —> Fe2+ 0,06….0,06 Cu2+ + 2e —> Cu 0,02….0,04…..0,02 Sau 2 pư trên thì còn lại 0,02 mol electron nhưng dung dịch lúc này đã chứa H+ nên Fe2+ không bị điện phân tiếp: 2H+ + 2e —> H2 ……….0,02…..0,01 m giảm = mCu + mH2 + mO2 = 2,26

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP