Đốt cháy hoàn toàn 15 5g photpho bằng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 15,5g photpho bằng oxi dư, rồi hòa tan sản phẩm vào 200g nước. Nồng độ % axit thu được là

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tìm khối lượng dung dịch NaOH nào đây?

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP