Hòa tan a gam hỗn hợp Na2CO3 và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan a gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan a gam hỗn hợp Na2CO3 và KHCO3 vào nước thu được 400 ml dung dịch A. Cho từ từ 100 ml dung dịch HCl 1,5 M vào dung dịch A thu được dung dịch B và 1,008 lit khí (đktc). Cho dung dịch B tác dụng với Ba(OH)2 dư thu được 29,55 gam kết tủa. a) Tính a? b) Tính nồng độ mol các chất trong dung dịch A.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nNa2CO3 = x và nKHCO3 = y nHCl = 0,15; nCO2 = 0,045 CO32- + H+ —> HCO3- x………….x…………..x HCO3- + H+ —> CO2 + H2O 0,045…..0,045…….0,045 —> nH+ = x + 0,045 = 0,15 —> x = 0,105 nHCO3- dư = x + y – 0,045 = y + 0,06 —> nBaCO3 = y + 0,06 = 0,15 —> y = 0,09 —> a = 20,13

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP