Cho 4 48 lít khí CO đktc tác...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 4,48 lít khí CO ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 4,48 lít khí CO (đktc) tác dụng với FeO ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng thu được chất rắn A có khối lượng bé hơn 1,6 gam so với khối lượng FeO ban đầu. Khối lượng Fe thu được và phần trăm thể tích CO2 trong hỗn hợp khí thu được sau phản ứng lần lượt là A. 5,6; 40% B. 2,8; 25% C. 5,6; 50% D. 11,2; 60%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO phản ứng = nCO2 = nFe = nO = 0,1 —> mFe = 5,6 gam nCO2 dư = 0,2 – 0,1 = 0,1 —> %VCO2 = 50%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP