Trong ion XO3- thì oxi chiếm 77 42%...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trong ion XO3- thì o...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trong ion XO3- thì oxi chiếm 77,42% về khối lượng. X là?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
%O = 16.3/(X + 16.3) = 77,42% —> X = 14: N

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP