Nung 15 2 gam hỗn hợp FeO và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung 15,2 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung 15,2 gam hỗn hợp FeO và Fe2O3 trong một bình kín có chứa 11,2 lít CO (đktc). Sau phản ứng hoàn toàn thu được 18 gam hỗn hợp khí. Biết rằng X bị khử hoàn toàn thành Fe. a) Xác định thành phần (khối lượng và thể tích) các chất trong hỗn hợp khí. b) Tính khối lượng Fe thu được và khối lượng 2 oxit ban đầu.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol FeO và Fe2O3 FeO + CO —> Fe + CO2 a……….a……….a……..a Fe2O3 + 3CO —> 2Fe + 3CO2 b…………..3b……….2b……..3b —> 72a + 160b = 15,2 nCO ban đầu = 0,5 nCO dư = 0,5 – a – 3b nCO2 = a + 3b —> m khí = 28(0,5 – a – 3b) + 44(a + 3b) = 18 —> a = 0,1 và b = 0,05 Vậy khí gồm CO dư (0,25 mol) và CO2 (0,25) Từ đó tính các yêu cầu của đề.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP