30 6 gam hỗn hợp X gồm 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon 30,6 gam hỗn hợp X g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
30,6 gam hỗn hợp X gồm 2 muối NaHCO3 và K2CO3 phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 2M. Nếu cho toàn bộ X trên vào dung dịch H2SO4 1M dư thì có V lít dung dịch H2SO4 phản ứng. Giá trị của V là: A. 0,2 B. 0,4 C. 0,1 D. 0,15

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
NaHCO3 + NaOH —> Na2CO3 + H2O 0,2……………0,2………….0,2 —> nK2CO3 = 0,1 2NaHCO3 + H2SO4 —> Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O 0,1……………..0,1 K2CO3 + H2SO4 —> K2SO4 + CO2 + H2O 0,1……………0,1 —> nH2SO4 = 0,2 —> Vdd = 0,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP