Hỗn hợp M gồm axit không no đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp M gồm axit k...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp M gồm axit không no, đơn chức, hở X (có 1 liên đôi ở gốc hiđrocacbon), 1 ancol no, đơn chức, mạch hở Y và este Z tạo bởi X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 7,93 gam hỗn hợp M, thu được 0,335 mol CO2 và 0,235 mol H2O. Trong các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng khi nói về X: (i) X có 4 nguyên tử H (ii) X có 3 nguyên tử C (iii) X có phản ứng tráng gương (iv) X tác dụng với brom theo tỉ lệ 1:1 A. 1 B. 2 C. 4 D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X, Z là CnH2n-2O2 (a mol) Y là CmH2m+2O (b mol) nCO2 = na + mb = 0,335 nH2O = a(n – 1) + b(m + 1) = 0,235 nCO2 – nH2O = a – b = 0,1 Bảo toàn O —> nO = 2a + b = 0,215 —> a = 0,105 và b = 0,005 —> nCO2 = 0,105n + 0,005m = 0,335 —> 21n + m = 67 —> 3 < n < 4 Vậy X là CH2=CH-COOH —> i, ii, iv đúng.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP