X là peptit mạch hở cấu tạo từ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là peptit mạch hở ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là peptit mạch hở cấu tạo từ axit glutamic và 1 a-aminoaxit Y no, mạch hở chứa 1 nhóm NH2, 1 nhóm COOH. Để tác dụng vừa đủ với 0,01 mol X cần 0,09 mol NaOH tạo thành hỗn hợp muối trung hòa. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol X cần 0,27 mol O2. Sản phẩm cháy thu được hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thấy xuất hiện 47,28 gam kết tủa. Tính khối lượng tương ứng với 0,01 mol X.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP