Điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 với...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân 200 ml dun...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 với điện cực trơ và cường độ dòng điện 1A. Khi thấy ở catot bắt đầu có bọt khí thoát ra thì dừng điện phân. Để trung hòa dung dịch thu được sau khi điện phân cần dùng 100 ml dung dịch NaOH 0,1M. Thời gian điện phân và nồng độ mol của dung dịch CuSO4 ban đầu là: A. 965 s và 0,025 M B. 1930 s và 0,05 M C. 965 s và 0,05 M D. 1930 s và 0,025 M

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CuSO4 + H2O —> Cu + 0,5O2 + H2SO4 a……………………….a………………….a H2SO4 + 2NaOH —> Na2SO4 + 2H2O a………………2a —> nNaOH = 2a = 0,01 —> a = 0,005 —> CM = 0,025 nCu = a = It/2F —> t = 965s

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP