Cho 1 68 gam Mg tác dụng vừa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 1,68 gam Mg tác ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 1,68 gam Mg tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch HNO3 xM. Sau phản ứng thu được dung dịch Y và 0,448 lít khí NO duy nhất. Giá trị của x và khối lượng muối tạo thành trong dung dịch Y lần lượt là: A. 0,36M và 18,36 gam B. 0,36 M và 11,16 gam C. 0,34M và 18,36 gam D. 0,34M và 11,16 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
2
nMg = 0,07; nNO = 0,02 Bảo toàn electron: 2nMg = 3nNO + 8nNH4+ —> nNH4+ = 0,01 nHNO3 = 4nNO + 10nNH4+ = 0,18 —> x = 0,36M m muối = mMg(NO3)2 + mNH4NO3 = 11,16

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP