Nung nóng 24 04 gam hỗn hợp A...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung nóng 24,04 gam ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung nóng 24,04 gam hỗn hợp A gồm FeO, Fe(NO3)2 và Fe trong bình kín (không có không khí). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X chỉ gồm các oxit và 0,14 mol NO2. Cho X vào dung dịch chứa NaNO3 và 0,36 mol H2SO4 thu được dung dịch chỉ chứa các muối và 0,05 mol NO. Mặt khác, cho 24,04 gam A phản ứng vừa đủ với dung dịch HNO3 20,16% thì thu được dung dịch Y và 0,1 mol NO. Nồng độ phần trăm của Fe(NO3)3 trong Y gần nhất với A. 22% B. 33% C. 45% D. 55%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP