Cho 29 gam hỗn hợp bột Al Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 29 gam hỗn hợp b...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 29 gam hỗn hợp bột Al, Cu và Ag tác dụng vừa đủ với 950ml dung dịch HNO3 1,5M, phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch chứa m gam muối và thoát ra hỗn hợp khí X (dktc) gồm NO và N2O, có tỉ khối so với H2 là 16,4. Giá trị của m là A. 96,8 B. 98,2 C. 98,75 D. 99,25 E. 99,75

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Em đã hiểu và sẽ ko tái phạm nữa mong ad giúp em giải baic này với

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP