Cho 21 6 gam chất hữu cơ X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 21,6 gam chất hữ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 21,6 gam chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Khối lượng của Y là? A. 4,5. B. 9,0. C. 13,5. D. 6,75.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = 0,2 C2H8NNO3 + NaOH —> C2H7N + NaNO3 + H2O 0,2……………………………..0,2 —> mC2H7N = 9 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP