Điện phân với điện cực trơ cường độ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân với điện c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân với điện cực trơ, cường độ dòng điện 20A 300ml dung dịch CuSO4 0,05M. Sau 193 giây thu được tổng V ml khí đktc. Giá trị của V là: A. 448 B. 336 C. 224 D. 168

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
ne = It/F = 0,04 mol Bảo toàn electron: Tại anot: ne = 4nO2 —> nO2 = 0,01 Tại catot: ne = 2nCu + 2nH2 —> nH2 = 0,005 —> n khí = 0,015 —> V = 0,336 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP