Hòa tan 15 3 gam BaO vào nước...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 15,3 gam BaO...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 15,3 gam BaO vào nước được dung dịch A. Cho 12,3 gam hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 hòa tan hết vào dung dịch HCl dư thì thu được khí B. Nếu cho dung dịch A hấp thụ hết khí B thì sau phản ứng có kết tủa tạo thành hay không. Tính khối lượng kết tủa nếu có?

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
BaO + H2O —> Ba(OH)2 0,1……………………0,1 12,3/100 < nCaCO3 + nMgCO3 < 12,3/84 —> 0,123 < nCO2 < 12,3/84 Do nCO2 < 2nBa(OH)2 nên có kết tủa. nCO2 = 0,123 —> nBaCO3 = 0,077 nCO2 = 12,3/84 —> nBaCO3 = 3/56 —> 3/56 < nBaCO3 < 0,077 —> 591/56 < mBaCO3 < 15,169

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP