Cho V lít khí CO2 đo ở 54...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho V lít khí CO2 đo...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho V lít khí CO2 đo ở 54,6 độ C và 2 atm hấp thụ hoàn toàn vào 200ml dung dịch hỗn hợp KOH 1M và Ba(OH)2 0,75M thu được 23,64 gam kết tủa. Tìm V lít

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nKOH = 0,2; nBa(OH)2 = 0,75 nBaCO3 = 0,12 —> Dung dịch sau phản ứng chứa K+ (0,2), Ba2+ (0,12) và một trong hai anion OH-, HCO3- + Nếu là OH- —> nCO2 = 0,12 —> V = 1,6128 + Nếu là HCO3- (0,44 – Bảo toàn điện tích) —> nCO2 = 0,44 + 0,12 = 0,56 —> V = 7,5264 (Chú ý: Tăng độ dài tiêu đề lên, quan sát lại tiêu đề trên sau khi đã được sửa)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP