Cho m gam hỗn hợp X gồm C...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp X gồm C, P, S vào dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp hai khí trong đó có 0,9 mol khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Đem dung dịch Y tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 4,66 gam kết tủa. Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong oxi dư thì thể tích khí oxi (ở đktc) đã phản ứng là A. 5,6 lít. B. 5,04 lít. C. 4,816 lít. D. 10,08 lít.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nS = nBaSO4 = 0,02 ne trao đổi khi C → C+4, P → P+5, S → S+6 là 0,9 mol Khi đốt cháy X thì S chỉ lên S+4 nên: —> ne trao đổi khi C → C+4, P → P+5, S → S+4 là 0,9 – 0,02.2 = 0,86 —> nO2 = 0,86/4 = 0,215 —> V = 4,816 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP