Hỗn hợp X gồm ba este đều no...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm ba est...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm ba este đều no, mạch hở và có tỉ lệ mol là 7:5:3, trong phân tử este chỉ chứa một loại nhóm chức. Đun nóng 34,4 gam X cần dùng 260 gam dung dịch NaOH 8%, thu được hỗn hợp Y gồm các ancol và 37,6 gam hỗn hợp Z gồm các muối của axit cacboxylic đơn chức. Hóa hơi hoàn toàn Y thì thể tích hơi chiếm 6,72 lít (đktc). Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong hỗn hợp Z là: A. 50,6% B. 57,9% C. 54,3% D. 65,1%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Bài đã có sẵn trên hệ thống, bấm đây để xem giải. Chú ý: Đặt tiêu đề là ĐOẠN ĐẦU của đề bài chứ không phải câu hỏi. Vd bài này đặt là: Hỗn hợp X gồm ba este đều no, mạch hở và có tỉ lệ mol là 7:5:3

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP