Hòa tan hết 44 gam hỗn hợp M...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 44 gam h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 44 gam hỗn hợp M gồm Mg, Fe và Cu trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch X chứa 205,0 gam muối và hỗn hợp khí Y gồm 0,1 khí A và 0,2 mol khí B. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X, lọc kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 64,0 gam chất rắn khan. Số mol HNO3 đã phản ứng là? A. 3,75 B. 3,45 C. 2,85 D. 3,15

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nO = (64 – 44)/16 = 1,25 nNO3- trong muối của kim loại = ne = 2nO = 2,5 m muối = 44 + 2,5.62 + mNH4NO3 = 205 —> nNH4NO3 = 0,075 Đặt a, b là số electron do N+5 nhận để tạo ra 1 phân tử A, B Bảo toàn electron —> ne = 0,1a + 0,2b + 0,075.8 = 2,5 —> a + 2b = 19 —> a = 3 và b = 8 là nghiệm duy nhất —> A là NO và B là N2O nHNO3 = 4nNO + 10nN2O + 10nNH4NO3 = 3,15

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP