Cho 17 6 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 17,6 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe và Mg tác dụng với 500 ml dung dịch CuSO4 aM. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y có chứa hai muối và 25,2 gam chất rắn Z. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, lấy kết tủa đem nung nóng kết tủa trong không khí tới khối lượng không đổi thu được 22,0 gam chất rắn. Giá trị của a là? A. 1,5 B. 1,0 C. 0,75 D. 0,7

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y chứa 2 muối là Mg2+ và Fe2+ Đặt a, b, c là số mol Mg, Fe phản ứng và Fe dư mX = 24a + 56(b + c) = 17,6 mZ = 64(a + b) + 56c = 25,2 m rắn = 40a + 160b/2 = 22 —> a = 0,15; b = 0,2; c = 0,05 —> nCuSO4 = a + b = 0,35 —> CM = 0,7

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP