Cho dung dịch X chứa x mol FeCl2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho dung dịch X chứa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho dung dịch X chứa x mol FeCl2 và x mol NaCl vào dung dịch chứa 3,8x mol AgNO3 thu được 61,176 gam kết tủa và dung dịch Y. Khối lượng chất tan có trong dung dịch Y là A. 38,684 B. 40.439 C. 38,604 D. 38,019

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAgCl max = nCl- = 3x nAg max = nFe2+ = x Vì nAg+ = 3,8x < 4x nên Ag+ phản ứng hết. Kết tủa gồm AgCl (a mol) và Ag (b mol) m↓ = 143,5a + 108b = 61,176 (1) nAg+ = a + b = 3,8x (2) Dung dịch Y chứa Cl- (3x – a), Fe2+ (x – b), NO3- (3,8x), Na+ (x) Bảo toàn điện tích: x + 2(x – b) = 3x – a + 3,8x (3) (1)(2)(3) —>

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP