Cho 2 7 gam hỗn hợp bột X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 2,7 gam hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 2,7 gam hỗn hợp bột X gồm Fe và Zn tác dụng với dung dịch CuSO4, sau một thời gian, thu được dung dịch Y và 2,84 gam chất rắn Z. cho toàn bộ Z vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư), sau khi các phản ứng kết thúc thì khối lượng chất rắn giảm 0,28 gam và dung dịch thu được chỉ chứa một muối duy nhất. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là? A. 48,15% B. 51,85% C. 58,52% D. 41,48%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
mZ > mX nên Zn phản ứng hết, Fe phản ứng một phần. Đặt a, b là số mol Zn và Fe đã phản ứng. mX = 65a + 56b + 0,28 = 2,7 mZ = 64(a + b) + 0,28 = 2,84 —> a = b = 0,02 —> %Fe = (56b + 0,28)/mX = 51,85%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP