Cho a gam hỗn hợp gồm CuO MgO...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho a gam hỗn hợp gồ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho a gam hỗn hợp gồm CuO, MgO, ZnO, Fe2O3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 45 gam H2O. Hãy tìm khoảng xác định giá trị của a.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2O = 2,5 + Nếu chỉ có MgO —> mMgO = 100 + Nếu chỉ có ZnO —> mZnO = 202,5 —> 100 < a < 202,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP