A là hỗn hợp chứa Fe Al Mg...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon A là hỗn hợp chứa Fe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
A là hỗn hợp chứa Fe, Al, Mg cho một luồng khí O2 đi qua 21,4 gam A nung nóng thu được 26,2 gam hỗn hợp rắn B. Cho toàn bộ B vào bình chứa 400 gam dung dịch HNO3 (dư 10% so với lượng phản ứng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có NO và N2 thoát ra với tỷ lệ mol 2 : 1. Biết khối lượng dung dịch C sau phản ứng là 421,8 gam, số mol HNO3 phản ứng là 1,85 mol. Tổng khối lượng các chất tan có trong bình sau phản ứng là: A. 156,245 B. 134,255 C. 124,346 D. 142,248

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nNO = 2a và nN2 = a Bảo toàn khối lượng: 26,2 + 400 = 421,8 + 30.2a + 28a —> a = 0,05 nO = (mB – mA)/16 = 0,3 nHNO3 phản ứng = 4nNO + 12nN2 + 10nNH4+ + 2nO = 1,85 —> nNH4+ = 0,025 nHNO3 dư = 1,85.10% = 0,185 m chất tan = 21,4 + 62(3nNO + 10nN2 + 8nNH4+ + 2nO) + mNH4NO3 + mHNO3 dư = 134,255

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP