Cho dung dịch HCl đến dư vào dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho dung dịch HCl (đ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho dung dịch HCl (đến dư) vào dung dịch chứa Na2CO3 và Na2SiO3 thấy sinh ra chất khí X và kết tủa dạng keo Y TN1: Dẫn khí X vào dung dịch Ca(OH)2 thấy sinh ra kết tủa trắng Z (làm dung dịch vẩn đục). Lọc kết tủa Z sau đó đem nung nóng dung dịch còn lại, thấy kết tủa trắng Z lại xuất hiện TN2: Đun nóng kết tủa dạng keo Y sinh ra chất R (vật liệu xốp, có khả năng hút ẩm). Cho chất R lần lượt vào từng dung dịch: dung dịch NaOH đặc, nóng và dung dịch HF Hãy viết tất cả các phương trình hóa học trong các thí nghiệm trên, ghi rõ điều kiện (nếu có) và không giải thích

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
2HCl + Na2CO3 —> 2NaCl + CO2 + H2O 2HCl + Na2SiO3 —> 2NaCl + H2SiO3 Khí X là CO2, kết tủa Y là H2SiO3. TN1: Z là CaCO3 CO2 + Ca(OH)2 —> CaCO3 + H2O 2CO2 + Ca(OH)2 —> Ca(HCO3)2 Ca(HCO3)2 —> CaCO3 + CO2 + H2O TN2: Y là SiO2 H2SiO3 —> SiO2 + H2O SiO2 + 2NaOH —> Na2SiO3 + H2O SiO2 + 4HF —> SiF4 + 2H2O

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP