Nhận biết dung dịch NaOH 0 1M và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhận biết dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhận biết dung dịch NaOH 0,1M và dung dịch Ba(OH)2 0,1M (chỉ dùng thêm HCl, dung dịch phenolphtalein, ống đong)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đong 1 ml mỗi dung dịch kiềm vào 2 ống nghiệm. Thêm phenolphtalein vào 2 ống nghiệm thấy cả 2 xuất hiện màu hồng. Lấy 1 ống bất kỳ (A), nhỏ từ từ HCl vào đến khi mất màu hồng, thấy dùng hết x ml. Nhỏ x ml HCl vào ống nghiệm còn lại (B): + Nếu hết x ml mà ống B vẫn còn màu hồng thì A là NaOH, B là Ba(OH)2. + Nếu chưa hết x ml mà ống B đã mất màu hồng thì A là Ba(OH)2 và B là NaOH. Giải thích: Hai ống cùng nồng độ, cùng thể tích —> Cùng số mol. Khi đó Ba(OH)2 sẽ tốn nhiều axit hơn để trung hòa: NaOH + HCl —> NaCl + H2O Ba(OH)2 + 2HCl —> BaCl2 + 2H2O

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP