Cho hỗn hợp N2 và H2 vào bình...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp N2 và H2...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp N2 và H2 vào bình phản ứng có nhiệt độ không đổi. Sau thời gian phản ứng áp suất khí trong bình giảm 5% so với áp suất ban đầu. Biết tỉ lệ số mol của N2 đã phản ứng là 10%. Tính thành phần phần trăm về số mol của N2 và H2 trong hỗn hợp đầu?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Áp suất giảm 5% nên số mol cũng giảm 5%. Nếu ban đầu có 100 mol hỗn hợp thì sau phản ứng còn 95 mol. Ban đầu: N2 (x mol) và H2 (y mol) —> x + y = 100 (1) và nN2 phản ứng = 0,1x N2 + 3H2 2NH3 0,1x….0,3x………..0,2x Sau phản ứng chứa N2 (0,9x), H2 (y – 0,3x) và NH3 (2x) —> 0,9x + y – 0,3x + 2x = 95 (2) (1)(2) —> x = 25 và y = 75 Vậy ban đầu N2 (25%) và H2 (75%)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP