X Y Z là ba peptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y, Z là ba peptit...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y, Z là ba peptit mạch hở (X, Y là đồng phân của nhau) đều tạo từ Gly và Ala. Đốt cháy hoàn toàn 56,96 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với tỉ lệ mol tương ứng là 4:3:2 cần vừa đủ 59,808 lít O2 (đktc). Mặt khác, đun nóng toàn bộ lượng E trên trong dung dịch NaOH vừa đủ thu được 85,72 gam hỗn hợp muối. Biết rằng các peptit trong E đều không có quá 12 mắt xích trong phân tử. Phần trăm khối lượng của Y trong E gần nhất với giá trị nào? A. 30,3% B. 40,4% C. 20,2% D. 50,5%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Quy đổi E thành: C2H3ON: a CH2: b H2O: c mE = 57a + 14b + 18c = 56,96 nO2 = 2,25a + 1,5b = 2,67 m muối = 57a + 14b + 40a = 85,72 —> a = 0,8; b = 0,58; c = 0,18 —> nAla = b = 0,58 Bảo toàn N —> nGly = a – nAla = 0,22 nE = c = 0,18 —> nX = 0,08; nY = 0,06 và nZ = 0,04 —> nX + nY = 0,14 Đặt u, v là số Gly có trong (X, Y) và Z —> 0,14u + 0,04v = 0,22 —> u = 1 và v = 2 là nghiệm duy nhất. Đặt g, h là số Ala có trong (X, Y) và Z —> 0,14g + 0,04h = 0,58 —> 7g + 2h = 29 Do g ≤ 11 và h ≤ 10 nên g = 3, h = 4 là nghiệm duy nhất. E chứa: X: (Gly)(Ala)3 Y: (Gly)(Ala)3 —> %Y = 30,3% Z: (Gly)2(Ala)4

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP