Một hỗn X gồm CH3COOH CH2=CH-CH2OH CH3CH2OH và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một hỗn X gồm CH3COO...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một hỗn X gồm CH3COOH, CH2=CH-CH2OH, CH3CH2OH và C3H5(OH)3. Cho 25,4 gam hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 5,6 lít H2 (đktc). Mặt khác đem đốt cháy hoàn toàn 25,4 gam hỗn hợp X thu được a mol CO2 và 27 gam H2O. Giá trị của a là? A. 1,25 B. 1,00 C. 1,40 D. 1,20

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,25 —> nO > 0,5 nH2O = 1,5 —> nH = 3 nC = (mX – mH – mO)/12 < 1,2 —> nCO2 < 1,2 —> Chọn nCO2 = 1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP