Hòa tan hoàn toàn 2 15 g một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 2,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 2,15 g một hỗn hợp kim loại kiềm A và kim loại B (thuộc nhóm nguyên tố nằm cạnh nhóm kim loại kiềm trong bảng tuần hoàn) vào nước dư thu được 0,448 lít khí H2 (ở dktc) và dung dịch C a) Tính thể tích dung dịch HCl 0,1M cần dùng để trung hòa vừa đủ một nửa dung dịch C b) Cho dung dịch Na2CO3 dư vào một nửa dung dịch C, lọc lấy kết tủa rồi hòa tan hết lượng kết tủa bằng dung dịch HCl dư thì thu được 0,112 lít khí (ở dktc) Xác định tên các kim loại A, B

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
2A + 2H2O —> 2AOH + H2 a……………………..a…….0,5a B + 2H2O —> B(OH)2 + H2 b……………………b……….b nH2 = 0,5a + b = 0,02 (1) Một nửa C chứa AOH (0,5a) và B(OH)2 (0,5b) —> nHCl = 0,5a + b = 0,02 —> Vdd = 0,2 lít B(OH)2 —> BCO3 —> CO2 0,5b…………………………0,5b —> nCO2 = 0,5b = 0,005 (2) (1)(2) —> a = 0,02 và b = 0,01 —> mhh = 0,02A + 0,01B = 2,15 —> 2A + B = 215 —> A = 39 (K) và B = 137 (Ba) là nghiệm phù hợp.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP