Hỗn hợp X gồm ba hidrocacbon mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm ba hid...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm ba hidrocacbon mạch hở, có tỉ khối hơi so với H2 là 21,2. Đốt cháy hoàn toàn 4,24 gam X, thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Khi cho 2,12 gam hơi X vào bình kín dung tích 500 ml (có xúc tác Ni với thể tích không đáng kể), áp suất bình là p, ở 0°C. Cho khí H­2 vào bình, áp suất bình là 2p, ở 0°C. Nung nóng bình, áp suất giảm dần đến giá trị thấp nhất là p1, 0°C. Lúc này trong bình chỉ chứa hai khí không làm mất màu dung dịch nước brom. Biết rằng trong X, hidrocacbon có phân tử khối nhỏ nhất chiếm 20% thể tích của hỗn hợp. Xác định công thức phân tử và thành phần % thể tích các chất trong X. Tính giá trị của p, p1.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
MX = 42,4 —> nX = 0,1 nCO2 = 0,3 —> Số C = nCO2/nX = 3 X + H2 —> Hỗn hợp 2 khí không làm mất màu Br2 —> Ankan và H2 Vậy các chất trong X phải cùng C —> C3H4 (a), C3H6 (b) và C3H8 (d) nX = a + b + c = 0,05 (1) mX = 40a + 42b + 44c = 2,12 (2) nC3H4 = a = 0,05.20% (3) (1)(2)(3) —> a = 0,01; b = c = 0,02 b. nX = 0,05 = pV/RT —> p = 2,24 atm Khi thêm H2 thì áp suất là 2p nên nH2 = nX = 0,05 C3H4 + 2H2 —> C3H8 0,01……0,02 C3H6 + H2 —> C3H8 0,02……0,02 —> Sau phản ứng bình chứa C3H8 (0,05 mol) và H2 dư (0,01 mol) —> n khí = 0,06 = p1.V/RT —> p1 = 2,688 atm

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP