Hợp chất hữu cơ X mạch hở được...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hợp chất hữu cơ X mạ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hợp chất hữu cơ X mạch hở được cấu tạo từ hai nguyên tố C và H, trong đó C chiếm 88,235% về khối lượng. Mặt khác, hidro hóa hoàn toàn X thu được hợp chất Y. Clo hóa Y (theo tỉ lệ mol 1:1) thu được 4 dẫn xuất monoclo là đồng phân của nhau. Tìm các công thức cấu tạo có thể có của X.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
%H = 100% – %C = 11,765% C : H = %C/12 : %H/1 = 7,354 : 11,765 = 1 : 1,6 = 5 : 8 X là C5H8, hidro hóa X thu được Y là C5H12 Y + Cl2 —> 4 dẫn xuất monoclo nên Y là: CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 Vậy X là: CH2=C(CH3)-CH=CH2 hoặc CH3-CH(CH3)-C≡CH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP