Dung dịch C là dung dịch H2SO4 nồng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch C là dung ...

-2
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch C là dung dịch H2SO4 nồng độ x mol/lit. Dung dịch D là dung dịch KOH y mol/lit. Thí nhiệm 1: Trộn 200 ml dung dịch C với 300 ml dung dịch D thu được 500 ml dung dịch E. Để trung hòa 100 ml dung dịch E cần dùng 40 ml dung dịch H2SO4 1M Thí nghiệm 2: Trộn 300 ml dung dịch C với 200 ml dung dịch D thu được 500 ml dung dịch F. Nếu lấy 100 ml dung dịch F thì hòa tan 2,04 gam Al2O3. Tìm x và y.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
5
Bài đã có sẵn trên hệ thống, bấm đây để xem giải.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP