Khử m gam Fe2O3 bằng CO thu được...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khử m gam Fe2O3 bằng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khử m gam Fe2O3 bằng CO thu được V lít khí CO2 và m’ gam hỗn hợp X gồm sắt và các oxit sắt. Hòa tan chất rắn X này vào dung dịch HNO3 dư thu được muối Fe(NO3)3 và 672ml khí NO. Tính thể tích khí CO2 thu được.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CO khử Fe3+ xuống và HNO3 lại oxi hóa lên —> Bảo toàn electron: 2nCO2 = 3nNO —> nCO2 = 0,045 —> V = 1,008 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP