Hòa tan hoàn toàn 17 2 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 17...

1
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 17,2 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm A và oxit của nó vào nước thu được dung dịch B. Cô cạn dung dịch B thu được 22,4 gam hidroxit khan. Xác định kim loại và khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
Bài đã có sẵn trên hệ thống, bấm đây để xem giải.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
A2O + H2O ---> 2AOH a a 2a 2A + 2H2O ---> 2AOH + H2 b b b b/2 theo định luật bảo toàn khối lg 17,2 + 18(a+b) = 22,4 + b => 18a + 17b=5,2 => a<13/45 (2A+16)a +Ab=17,2 => (2a+b)A+16a=17,2 (1) (2a+b)(A+17)=22,4 (2) từ (1) (2) => 22,4A/(A+17) +16a=17,2 => a= (292,4-5,2A)/(16(A+17)) mà 0 21,8A là Na hoặc K

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP