Điện phân dung dịch CuSO4 một thời gian...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân dung dịch CuSO4 một thời gian thu được tổng thể tích khí là 11,2 lít (đktc), trong đó một nửa lượng khí được sinh ra từ cực dương và một nửa được sinh ra từ cực âm. Khối lượng CuSO4 có trong dung dịch là A. 40 B. 20 C. 10 D. 80

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CuSO4 + H2O —> Cu + 0,5O2 + H2SO4 a……………………….a…….0,5a H2O —> H2 + 0,5O2 b………….b……….0,5b n khí tổng = 0,5a + b + 0,5b = 0,5 Khí cực âm = Khí cực dương —> b = 0,5a + 0,5b —> a = 0,25 và b = 0,25 —> mCuSO4 = 40

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP