Cho một lượng Na vào 200ml dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho một lượng Na vào...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho một lượng Na vào 200ml dung dịch A chứa H2SO4 0,1M và CuSO4 0,1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,672 lít khí (dktc) và m gam kết tủa. Tính m

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2SO4 = 0,02 —> nH+ = 0,04 nCuSO4 = 0,02 —> nCu2+ = 0,02 nH2 = 0,03 —> nOH- = 0,06 H+ + OH- —> H2O 0,04…0,04 Cu2+ + 2OH- —> Cu(OH)2 0,02……0,02 0,01……0,02………..0,01 0,01……0 —> mCu(OH)2 = 0,98 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP